Julkaistu

Koiran juoksut eli kiima-aika

koiran juoksut

Koiran juoksut eli kiima on koiran hedelmällinen vaihe lisääntymiskierrossa, joka kestää yleensä noin kolme viikkoa. 

Koiran juoksut riippuvat rodusta, yksilöstä ja iästä

Narttukoiralla on keskimäärin 7 kuukauden välein niin sanotut juoksut, joilla viitataan kiimaan. Juoksujen väli on kuitenkin yksilöllinen ja voi vaihdella muutamasta kuukaudesta jopa yli vuoteen. Yleensä pienikokoisilla koirilla on lyhyempi kiimaväli ja niillä voi olla jopa 3–4 juoksua vuodessa, kun taas isokokoisilla koirilla juoksujen väli voi olla jopa 12–24 kuukautta. Normaali kiimaväli on lyhimmillään 4 kuukautta. Mikäli väli on tätä lyhyempi, kiima ei voi olla hedelmällinen.

Koiran ensimmäinen juoksu on yleensä 0,5–2 vuoden iässä. Tässäkin esiintyy eroja rotujen välillä sekä yksilöiden välillä vaihtelua. Pienillä roduilla ensimmäinen juoksu tulee keskimäärin aikaisemmin kuin isokokoisilla roduilla. Ei ole kuitenkaan tavatonta, että pienen koiran ensimmäiset juoksut ovat vasta lähempänä kahta vuotta.

Jotta koiran juoksut alkavat, täytyy myös puberteetin alkaa. Puberteetin alkaminen edellyttää normaalia ravitsemustilaa. Mikäli narttu on liian laiha, sen juoksut eivät ala.

Iän myötä kiimakierto yleensä normalisoituu tiettyyn pituuteen tietyin välein. Kuitenkin ikääntyessä koiran juoksut usein harvenevat ja voivat jäädä lopulta kokonaan pois. Toisaalta on vanhojakin koiria, joilla edelleen esiintyy juoksuja.

Koiran kiiman vaiheet eli kiimakierto

Koiran kiima voidaan jakaa neljään vaiheeseen: esikiima (proestrus), kiima (estrus), jälkikiima (metestrus) ja kiimaton aika (anestrus). 

koiran juoksut kiimakierto

Usein nartut alkavat viestimään lähestyvästä esikiimasta jo ennen ulkoisia merkkejä. Narttu voi olla enemmän kiinnostunut hajuista, merkkailla virtsalla enemmän ja vaikuttaa poissaolevammalta kuin yleensä.

Toiset nartut alkavat käyttäytymään tarmokkaammin ja voivat olla jopa uhmakkaita. Myös urokset voivat olla jo tässä vaiheessa normaalia kiinnostuneempia nartusta ja nartun hajusta. 

Koiran esikiima

Kun nartun esikiima, proestrus, alkaa, vulva turpoaa ja vaginasta vuotaa veristä vuotoa. Verenvuoto on varsinkin pienillä koirilla joskus todella vähäistä, eikä omistaja välttämättä huomaa verenvuotoa ollenkaan – nartut pitävät usein omasta hygieniastaan nuolemalla hyvää huolta.

Yleensä esikiima kestää noin 7–15 päivää, mutta yksilöllistä vaihtelua esiintyy, ja esikiima voi olla huomattavasti lyhyempi tai pidempi. Urokset ovat kiinnostuneita nartusta yleensä jo esikiiman aikaan. Jotkut nartut antavat uroksen astua jo tässä vaiheessa, ja koira voi tulla tiineeksi siittiöiden säilyessä nartun lisääntymiselimissä – pidä siis huolta, ettei vahinkoastumista pääse tapahtumaan.

Nartulla voi esiintyä muutoksia myös käytöksessä. Se voi olla normaalia väsyneempi tai sen keskittyminen voi olla ihan muualla kuin esimerkiksi agilityn harrastamisessa. Myös ruokahalussa voi tapahtua muutoksia suuntaan tai toiseen.

Esikiiman aikana narttu erittää enemmän feromoneja, jotka ovat kemiallisia aineita ja houkuttelevat uroksia. Nartun estrogeenitaso nousee, ja esikiiman lopussa myös progesteronin määrä veressä nousee. Esikiima päättyy LH-piikkiin: luteinisoivaa hormonia erittyy suuria määriä, ja tämän jälkeen alkaa varsinainen kiima, kun LH-piikki laukaisee ovulaation.

Varsinainen kiima

Kun varsinainen kiima, estrus, alkaa, vuoto yleensä vähenee ja vaalenee ja voi jopa loppua kokonaan. Toisilla nartuilla vuodossa ei ole havaittavissa muutosta, eikä ainoastaan vuodon perusteella voi sanoa varmaksi kiimakierron vaihetta. Vulva turvotus voi vähentyä ja siitä tulee pehmeämpi.

Estruksen aikaan narttu yleensä sallii uroksen astua itsensä ja jopa tyrkyttää itseään astuttavaksi. Toiset nartut tyrkyttävät itseään myös muille kuin leikkaamattomille uroksille, jopa narttukoirille ja ihmisille. Narttu ilmaisee paritteluhalukkuutensa ja voi kääntää takapuoltaan urosta kohti, vetää häntäänsä sivulle ja asettua niin sanottuun sahapukkiasentoon. Uroksen tullessa lähelle, narttu liikuttaa vulvaansa.

Varsinaisen kiiman toteamiseen voidaan käyttää myös esimerkiksi progesteronihormonin määrää koiran veressä. Kun halutaan selvittää sopiva astutusaika, käytetään irtosolunäytettä. Varsinainen kiima kestää yleensä 4–12 vuorokautta, mutta joillain yksilöillä estruksen kesto voi olla jopa 21 vuorokautta. Myös estruksen kesto vaihtelee siis paljon yksilöiden välillä.

Kiiman aikana nartun munasoluja ovuloituu. Kaikki munasolut eivät ovuloidu samaan aikaan, vaan noin 1–2 vuorokauden sisällä LH-piikistä. Veren estrogeenipitoisuus on alhainen ja progesterinopitoisuus nousee veressä munarakkuloiden luteinisoituessa keltarauhasiksi.

Koiran jälkikiima

Jälkikiima, diestrus, kestää noin 60 vuorokautta. Eri yksilöillä kesto voi vaihdella kuitenkin 45–90 vuorokauden välillä. Jälkikiiman alkaessa narttu yleensä suhtautuu erittäin torjuvasti uroksiin ja kiimakäyttäytyminen loppuu, eikä narttu enää salli astumista. Vulvan turvotus poistuu eikä ulkoisia merkkejä ole enää havaittavissa.

Narttu saattaa myös muuttua käytökseltään väsyneeksi, jopa flegmaattiseksi. Mikäli narttu on tiine, jälkikiima päättyy synnytykseen. Ei tiineellä voi esiintyä valeraskausoireita: nartun kehoon kertyy nestettä ja maitorauhaskudos kasvaa, jolloin nisistä voi myös erittyä maitoa. Kyseessä on normaali fysiologinen tila eikä sairaus. Lue lisää koiran valeraskaudesta.

Huomioithan leikkaamattoman narttukoiran kohdalla kohtutulehduksen riskin: kohtutulehdus alkaa yleensä noin kahden kuukauden päästä juoksujen loppumisesta.

Koiran kiimaton aika

Kiimaton aika, anestrus, on lepokausi ja alkaa, kun keltarauhaset surkastuvat ja progesteronipitoisuus laskee. Lepokausi kestää seuraavaan esikiimaan asti ja on merkittävin tekijä kiimakierron pituudessa. Yleensä se kestää 3–4 kuukautta, mutta joillain yksilöillä jopa 10 kuukautta.

Koiran hiljainen kiima

Hiljaisessa kiimassa nartulla ei ole minkäänlaisia ulkoisia kiiman merkkejä tai ne ovat hyvin vähäisiä.

Koiran hiljainen kiima juontaa juurensa myös susilauman toiminnasta. Hiljaisilla kiimoilla pyritään estämään susilauman nuorten naaraiden liian aikaiset tiinehtymiset ja suuret sukusiitosprosentit.

Nuoret naarassudet ovat yleensä lauman alfauroksen tyttäriä. Toisinaan samaa nähdään koiralaumoissa – alempiarvoiset, nuoremmat naaraat eivät näytä ilmeisiä kiiman merkkejä.

Koiran juoksut ja TassuAvun juoksupäiväkirja

koiran juoksut tassuapu päiväkirja
TassuApu-palvelussa voi pitää kirjaa juoksuista, progesteroniarvoista sekä astutuspäivistä.

TassuAvun tarjoama juoksupäiväkirja auttaa omistajaa pitämään kirjaa narttunsa juoksuista ja on oiva väline myös kasvattajalle. Juoksupäiväkirjaan voi tehdä merkintöjä esimerkiksi vuodon määrän ja värin sekä koiran käytöksen suhteen.

Kasvattaja voi hyödyntää juoksupäiväkirjaa myös progesteroniarvojen ylöskirjaamisessa sekä oikean astutusajan kohdan löytämisessä. Tämän lisäksi kasvattaja saa kirjattua astutuspäivät ylös sekä tehtyä astutukseen liittyviä merkintöjä, jotka pysyvät kätevästi tallessa TassuAvussa.

Kokeile TassuApua ilmaiseksi!

Kirjoittaja

Tuulia Aherikko, ELL eläinlääkäri, koirakasvattaja (kennel Tuituin) ja eläintenkouluttajan ammattitutkinto -opiskelija

TassuAvulla pidät lemmikkisi terveys- ja harrastustiedot kätevästi kännykässäsi ja seuraat esimerkiksi koiran kipua Helsingin yliopiston kehittämän kipumittarin avulla.

Uusimmat artikkelit