Koiran kipu ja sen tunnistaminen – koiran kipumittari (HCPI)

Koira tuntee kipua samoin kuin ihminen. Kivusta kärsivä koira ei kuitenkaan välttämättä näytä kipua, vaan se täytyy lukea koirasta muilla tavoin. Etenkin krooninen kipu ilmenee pieninä muutoksina koiran käytöksessä, mikä on vaikea havaita pitkällä aikavälillä. Koiran kuntoa onkin tärkeää seurata kipumittarin avulla, jotta koiran kroonisen kivun hoitaminen osataan aloittaa riittävän ajoissa. Tässä auttaa TassuAvusta löytyvä koiran kipumittari.

Koiran kipumittari eli Helsinki Pain Index (HCPI) on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kehittämä, laajasti maailmalla käytetty kivun pisteytys, havainnointi- ja seurantamittari. Aiemmin kipumittari oli saatavilla vain eläinlääkärin kautta paperisena, mutta nyt se on helposti saatavilla TassuAvussa digitaalisesti.Mitä on koiran akuutti ja krooninen kipu?

Koiran kipua on kahdenlaista: akuuttia ja kroonista. Akuutti kipu aiheuttaa selkeitä ja helposti havaittavia fyysisiä reaktioita ja muutoksia. Kroonisen kivun aiheuttamat muutokset koiran käyttäytymisessä puolestaan ovat pieniä, ja ne ilmenevät hitaasti ajan kanssa. Siksi ne on vaikeampi havaita. Krooninen kipu voi kestää vuosia, eikä sen aiheuttamia oireita välttämättä näy koko ajan, vaan esimerkiksi vain koiran rasittuessa. Kroonista kipua on esimerkiksi nivelrikon tai selkänikamien silloittumisen aiheuttama kipu. Kipu tällaisessa muodossa tulee noin joka kolmannelle koiralle. Pitkäaikainen kipu uuvuttaa koiraa.


Mistä koiran kivun tunnistaa?

koiran kipu ja kivun ilmeneminen
Kipu aiheuttaa luonteeltaan ja kestoltaan erilaisia muutoksia koiran käytöksessä riippuen siitä, onko kipu akuuttia vai kroonista. Esimerkiksi krooninen kipu ei aiheuta ääntelyä.

Yleinen harhaluulo on, että jos koira ei valita, ei sillä myöskään ole kipuja. Krooninen kipu ei kuitenkaan aiheuta ääntelehtimistä kuten akuutti, äkillinen kipu. Jotkin rodut on myös jalostettu niin, että ne sivuuttavat kivun työskennellessään.

Kroonisen kivun tunnistamiseen ei ole yhtä selkeää tapaa, mutta kipu näkyy muutoksina koiran käyttäytymisessä. Usein koiranomistaja hyötyy neuvoista ja apukeinoista muutosten havaitsemiseen, sillä mikään yksittäinen muutos tai oire ei ole luotettava kroonisen kivun merkki. Koiran koko käyttäytymistä ja kaikkia muutoksia seurataan samaan aikaan ja kokonaisuutena, jolloin krooninen kipu ja sen voimakkuus on mahdollista tunnistaa. Käyttäytymistä, mahdollista kipua, lääkitystä ja kuntoutumista tulee seurata tasaisesti.

Eri koirilla kipu ilmenee eri tavalla, mutta kun käytöstä seurataan ja havainnoidaan systemaattisesti, voidaan kivun aiheuttamat muutokset huomata yksilöllisistä eroista huolimatta. Kipu voi kehittyä hiljalleen, mikä tekee muutosten huomaamisesta entistä vaikeampaa.


Miten koiran kroonista kipua mitataan?

koiran kipu: omistaja tuntee koiransa parhaiten

Kroonista kipua voidaan seurata käyttämällä mittausmenetelmiä, jotka perustuvat kliiniseen tutkimukseen. Anna Hielm-Björkman, eläinlääketieteen tohtori ja seuraeläinten kliinisen tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistollisessa eläinsairaalassa, on kehittänyt yhdelletoista kielelle käännetyn koiran kroonisen kivun mittarin. 

Tutkimuksissaan Hielm-Björkman huomasi, että omistajat ovat herkkiä tunnistamaan koiran kipuoireet, mutta eivät osaa välttämättä yhdistää niitä kivun merkeiksi. Näiden tutkimusten perusteella syntyi lopulta kivun pisteytykseen käytettävä työkalu Helsinki Chronic Pain Index eli HCPI-kipuindeksi koirille. Mittari on monivalintakysely, jolla arvioidaan koiran käyttäytymistä kokonaisvaltaisesti. Tuloksena syntyy luku, joka kertoo koiran kivun tason.

Ennen HCPI-kipumittari oli saatavilla vain paperisena eläinlääkäreiltä, mutta nyt kaikki koiranomistajat voivat käyttää sitä digitaalisesti TassuApu-palvelussa. TassuAvussa kivun kehitystä pystyy seuraamaan entistä paremmin, sillä kyselyn tulokset säilyvät palvelussa ja tallennettuja kiputietoja voi tulkita esimerkiksi havainnollisten kuvaajien avulla. Samalla voi pitää kirjaa lääkityksestä ja kuntoutumisesta.

Mittari on tarkoitettu työkaluksi aivan tavallisille koiranomistajille. Mittarin tarkoitus on tietenkin havaita kipu, mutta myös opettaa koiranomistajaa tulkitsemaan koiraansa nuoresta pitäen ja tukemaan koiran terveyttä ennen ongelmien kehittymistä. Mittarin kotikäyttö kehittääkin omistajan asiantuntijuutta.


Miksi käyttää koiran kipumittaria?

Krooninen kipu voi aiheuttaa koiralle useita erilaisia oireita, jotka näkyvät koiran käytöksessä. Mikään yksittäinen muutos tai oire ei kuitenkaan ole luotettava kroonisen kivun merkki. Kipumittarin avulla muutoksia koiran käyttäytymisessä voi seurata samaan aikaan ja kokonaisuutena, jolloin kivun tulkitseminen on luotettavampaa. Kivun tunnistaminen ja seuraaminen tukevat koirasi terveyttä monin eri tavoin.

koiran kipumittari hcpi

Opi tuntemaan koirasi

  • Krooninen kipu tunnistetaan pienistä muutoksista koiran käytöksessä
  • Omistajat ovat herkkiä tunnistamaan koiran kipuoireet, mutta eivät osaa välttämättä yhdistää niitä kivun merkeiksi

Huomaa koiran kipu ajoissa

  • Täytä kysely vain parikin kertaa vuodessa ja huomaa hitaasti kehittyvä kipu
  • Muutokset voivat ilmetä salakavalasti
  • Ajoissa havaittu ongelma on usein helpompi hoitaa

Seuraa kiputilojen kehitystä ja lemmikin terveyttä

  • Seuraa koiran vanhenemista ja jo ilmenneiden kiputilojen kehitystä
  • Arvioi kipulääkityksen tehoa, kun täytät kyselyn ennen kuurin aloitusta ja sen jälkeen

Koska lemmikin krooninen kipu kehittyy monesti hitaasti, se ei välttämättä näy selvänä muutoksena lemmikinomistajalle. Tällöin HCPI auttaa havaitsemaan kroonisen kivun, mutta se on luonnollisesti myös erinomainen seurantatyökalu mille tahansa kipupotilaalle. Mittarilla voidaan arvioida esimerkiksi kipulääkityksen tehoa sekä kiputilan kehittymistä. HCPI:n tiedot ovat arvokas tuki myös silloin, kun lemmikinomistaja joutuu harkitsemaan eutanasiaa eli lemmikin lopettamista.


Tutkittua tietoa

TassuAvusta löytyvä HCPI-kipumittari on kehitetty osana Anna Hielm-Björkmanin väitöskirjatutkimusta. Hielm-Björkman on eläinlääketieteen tohtori ja kliininen opettaja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut kivun tunnistamista koirilla jo pitkään.

Yhdessä Hielm-Björkmanin tutkimuksessa lonkkaviasta kärsivät koirat jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko niillä kroonista kipua vai ei. Tämän jälkeen eri ryhmiin kuuluvien koirien omistajilta kysyttiin koiran käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä, joiden ajateltiin vievän mahdollisen kivun jäljille. Kysymyksiä muokkaamalla saatiin lopulta koostettua 11 kysymystä, jotka omistajien oli helppo ymmärtää ja joiden vastaukset kielivät koiran mahdollisesta kivusta.

Toisessa tutkimuksessa Hielm-Björkman jakoi koirat kipulääkettä ja lumelääkettä saavien ryhmiin. Lumelääke ei sisällä lainkaan kipuun vaikuttavia ainesosia eikä siten vaikuta koiran kipuun. Omistajilta kysyttiin kipukäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä ja pyydettiin arvioimaan koiran kipua janalla, jonka ääripäinä olivat “ei kipua” ja “pahin mahdollinen kipu”. 

Tutkimuksissa Hielm-Björkman huomasi, että omistajat ovat herkkiä tunnistamaan koiran kipuoireet, mutta eivät osaa välttämättä yhdistää niitä kivun merkeiksi. Näiden tutkimusten perusteella syntyi lopulta Helsinki Chronic Pain Index eli HCPI-kipuindeksi koirille. Tämä on 11 kysymystä sisältävä mittari koiran kivun arvioimisen avuksi. HCPI on maailmalla käytetyin kliiniseen tutkimukseen perustuva kipumittari.

Lähteet

Katariina Mäki ja Anna Hielm-Björkman: Tunnistatko koirasi kivun?
Onko koirani kipukoira? (SporttiRakki) 
Viljanen, Susanna. “Hiipivä kipu jää usein huomaamatta”.
Romppainen, Päivi. “Kipu muokkaa käytöstä”.  Poliisikoira-lehti 3/2018 
Hielm-Björkman, Anna (DVM, PhD, Docent, CVA, DogRisk-tutkimusryhmän johtaja, Helsingin Yliopisto) “Pain assessment in companion animals” / “(Chronic) pain assessment tools in dogs, a general overview”. Seminaari 1.7.2017 Wien.

Lisää tieteellisiä artikkeleja aiheesta

Cachon, T., et al. ”Face validity of a proposed tool for staging canine osteoarthritis: Canine OsteoArthritis Staging Tool (COAST).” Vet J 235 (2018): 1-8. (PDF)

Canapp Jr, Sherman O., et al. ”Partial cranial cruciate ligament tears treated with stem cell and platelet-rich plasma combination therapy in 36 dogs: a retrospective study.” Frontiers in veterinary science 3 (2016): 112. (PDF)

Hielm-Björkman, Anna K., et al. ”Evaluation of methods for assessment of pain associated with chronic osteoarthritis in dogs.” Journal of the American Veterinary Medical Association 222.11 (2003): 1552-1558. (PDF)

Hielm-Björkman, Anna K., Hannu Rita, and Riitta-Mari Tulamo. ”Psychometric testing of the Helsinki chronic pain index by completion of a questionnaire in Finnish by owners of dogs with chronic signs of pain caused by osteoarthritis.” American journal of veterinary research 70.6 (2009): 727-734. (PDF)

Hielm-Björkman, Anna K., Amy S. Kapatkin, and Hannu J. Rita. ”Reliability and validity of a visual analogue scale used by owners to measure chronic pain attributable to osteoarthritis in their dogs.” American journal of veterinary research 72.5 (2011): 601-607. (PDF)

Walton, Myles Benjamin, et al. ”Evaluation of construct and criterion validity for the ‘Liverpool Osteoarthritis in Dogs’(LOAD) clinical metrology instrument and comparison to two other instruments.” PLoS One 8.3 (2013): e58125. (PDF)

Wernham, B. G. J., et al. ”Dose reduction of meloxicam in dogs with osteoarthritis‐associated pain and Impaired mobility.” Journal of Veterinary Internal Medicine 25.6 (2011): 1298-1305. (PDF)

Zamprogno, Helia, et al. ”Item generation and design testing of a questionnaire to assess degenerative joint disease–associated pain in cats.” (2010): 1417-1424. (PDF)

Lue lisää koiran kivusta

Koiran kipu: Maxin tarina

Koiran kipu on vaikea huomata. Maxin lonkkaongelmiin havahduttiin ensimmäisen kerran koiran ollessa viisivuotias. Eläinlääkärillä selvisi, että Maxilla on rakenteellinen vika lonkissa ja alkavaa nivelrikkoa. 

eläinlääkäri Anna Hielm-Björkman

Kipututkija Anna Hielm-Björkman

Yliopistollisen eläinsairaalan eläinlääkäri Anna Hielm-Björkman on myös kipututkija ja DogRisk-tutkimusryhmän johtaja. Hän tutkinut koirien kipua urallaan jo pitkään.

Ampiaisen pisto koiralla: koira tutkii lentävää ampiaista

Ampiaisen pisto koiralla

Koirat ovat luonnostaan uteliaita eläimiä eivätkä ne yleensä osaa varoa ampiaisia. Yleensä ampiaisen pisto koiralla syntyykin juuri pään alueelle, jopa suuhun, kun koira tutkii ja haistelee ympäristöään.

Koiran hot spot eli akuutti kostea ihottuma

Koiran hot spot

Koiran hot spot on melko yleinen vaiva. Hot spoteja esiintyy varsinkin kesäaikaan, jolloin kosteus ja lämpö pääsevät hautomaan ihoa ja turkkia.

Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta

Kilpirauhasen tuottamat hormonit säätelevät elimistön aineenvaihduntaa. Kilpirauhashormonien yli- tai alimäärä johtaa elimistön hormoniepätasapainoon.

koira oksentaa - mahdollisia syitä oksenteluun

Miksi koira oksentaa?

Koira ei oksenna ilman syytä. Koiran oksentamisen syy kannattaa aina selvittää, jotta mahdollisiin sairauksiin pystytään puuttumaan