Koiran kipu ja sen tunnistaminen – koiran kipumittari (HCPI)

Koiran kipu voi olla vaikeaa havaita. Kipumittarilla tunnistat koiran kroonisen kivun ja seuraat mahdollisen kivun kehitystä ja lääkityksen tehoa. Helsingin yliopistolla kehitetty kipumittari löytyy digitaalisena yksinoikeudella vain TassuAvusta.

Lue koiran kivusta ja kipumittarista lisää alta.


Onko koirallasi kipua?

Koirat ovat mestareita piilottamaan kipunsa, eivätkä voi kertoa meille kivustaan kuten ihmiset. Etenkin kroonista, hitaasti kehittyvää kipua on joskus lähes mahdoton huomata ja 1/5 koirasta kärsii kroonisesta kivusta.

koiran kipu havaitseminen

Koiran kivun havaitseminen

Koiran kipua on kahdenlaista: akuuttia ja kroonista. Akuutti kipu aiheuttaa selkeitä ja helposti havaittavia fyysisiä reaktioita ja muutoksia. Kroonisen kivun aiheuttamat muutokset koiran käyttäytymisessä puolestaan ovat pieniä, ja ne ilmenevät hitaasti ajan kanssa. Ne jäävät helposti huomaamatta tai niitä ei osata yhdistää kipuun.

Lue lisää kivun tunnistamisesta

Koiran kipumittari puhelimen näytöllä TassuApu-palvelussa

Koiran kipumittari

Koiran kipumittari (HCPI) on kyselymuotoinen työkalu, joka auttaa tunnistamaan koiran kivun ja seuraamaan mahdollisen kivun kehitystä ja esimerkiksi lääkityksen tehoa. Kyselyssä arvioidaan esimerkiksi koiran mielentilaa, leikkimistä, kävelyn sujuvuutta ja yleensäkin liikkumista.

Lue lisää koiran kipumittarista

Opi koirastasi lisää

Kipumittarin avulla omistaja voi oppia entistä enemmän koiransa tavoista ilmaista mahdollista kipuaan. Lisäksi, jos omistaja aloittaa kipumittarin käyttämisen jo koiran ollessa kivuton ja nuori, hän näkee itse kipuindeksin nousun myötä koiransa mahdollisen kipeytymisen.

Lue lisää koiran kipumittarin hyödyistä

koiran kipu tutkimus

Tutkittua tietoa koiran kivusta

Koiran kipumittari (HCPI) on kehitetty Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Se on vuosien kliinisen tutkimuksen tulos, jota käytetään nyt ympäri maailmaa. Kipumittari onkin käännetty jo 16 eri kielelle.

Lue lisää kipumittarin kehityksestä


Koiran kipu – mistä koiran kivun tunnistaa?

Akuutti ja krooninen kipu

Koiran kipua on kahdenlaista: akuuttia ja kroonista. Akuutti kipu aiheuttaa selkeitä ja helposti havaittavia fyysisiä reaktioita ja muutoksia. Kroonisen kivun aiheuttamat muutokset koiran käyttäytymisessä puolestaan ovat pieniä, ja ne ilmenevät hitaasti ajan kanssa. Siksi ne on vaikeampi havaita.

Koiran kipu on vaikea huomata

Krooninen kipu voi kestää vuosia, eikä sen aiheuttamia oireita välttämättä näy koko ajan, vaan esimerkiksi vain koiran rasittuessa. Kroonista kipua on esimerkiksi nivelrikon tai selkänikamien silloittumisen aiheuttama kipu. 

Yleinen harhaluulo on, että jos koira ei valita, ei sillä myöskään ole kipuja. Krooninen kipu ei kuitenkaan aiheuta ääntelehtimistä kuten akuutti, äkillinen kipu. Jotkin rodut on myös jalostettu niin, että ne sivuuttavat kivun työskennellessään.

Koiran kivun havaitseminen

Koiran krooninen kipu näkyy pieninä muutoksina koiran käyttäytymisessä. Usein koiranomistaja hyötyy apukeinoista muutosten havaitsemiseen, sillä mikään yksittäinen muutos tai oire ei ole luotettava kroonisen kivun merkki.

Koiran koko käyttäytymistä ja kaikkia muutoksia seurataan samaan aikaan ja kokonaisuutena, jolloin krooninen kipu ja sen voimakkuus on mahdollista tunnistaa. Käyttäytymistä, mahdollista kipua, lääkitystä ja kuntoutumista tulee seurata pitkäjänteisesti.

koiran kipu ja kivun ilmeneminen
Kipu aiheuttaa luonteeltaan ja kestoltaan erilaisia muutoksia koiran käytöksessä riippuen siitä, onko kipu akuuttia vai kroonista. Esimerkiksi krooninen kipu ei aiheuta ääntelyä.

Eri koirilla kipu ilmenee eri tavalla, mutta kun käytöstä seurataan ja havainnoidaan systemaattisesti, voidaan kivun aiheuttamat muutokset huomata yksilöllisistä eroista huolimatta. Kipu voi kehittyä hiljalleen, mikä tekee muutosten huomaamisesta entistä vaikeampaa.


Koiran kipumittari

koiran kipu tassuapu

Koiran kipumittari (Helsinki Chronic Pain Index eli HCPI) on kyselymuotoinen työkalu, joka auttaa tunnistamaan koiran kivun ja seuraamaan mahdollisen kivun kehitystä ja esimerkiksi lääkityksen tehoa. Kyselyssä arvioidaan koiran mielentilaa, leikkimistä, kävelyn sujuvuutta ja yleensäkin liikkumista. 

Kroonisen kivun aiheuttamat muutokset koiran käyttäytymisessä puolestaan ovat pieniä, ja ne ilmenevät hitaasti ajan kanssa. Ne jäävät helposti huomaamatta tai niitä ei osata yhdistää kipuun.

Mikään yksittäinen muutos tai oire ei kuitenkaan ole luotettava kroonisen kivun merkki. Kipumittarin avulla muutoksia koiran käyttäytymisessä voi seurata samaan aikaan ja kokonaisuutena, jolloin kivun tulkitseminen on luotettavampaa. 


Koiran kipumittarin käyttämisen hyödyt

Koiran kipu mittari TassuApu-palvelussa puhelimen näytöllä. 4 kipumittaritulosta eri ajoilta on listattuna ylhäällä ja alla on niistä piirretty käyrä.
Koiran kipumittari TassuAvussa

Opi tuntemaan koirasi entistä paremmin

Kipumittarin avulla saadaan selvitettyä, miten koirasi ilmaisee mahdollista kipuaan. Lisäksi, jos aloitat kipumittarin käytön jo koiran ollessa kivuton ja nuori, näet itse kipuindeksin nousun myötä koiransa mahdollisen kipeytymisen.

Huomaa koiran kipu ajoissa

Kipumittarikysely kannattaa täyttää useaan kertaan vuodessa, jolloin huomaat myös hiipivät muutokset. Juuri hitaasti tapahtuvat muutokset jäävät helposti huomaamatta tai niitä ei osata yhdistää kipuun. Ajoissa havaittu ongelma on usein helpompi hoitaa.

Seuraa kiputilojen kehitystä ja lemmikin terveyttä

Kipumittarilla seuraat jo ilmenneiden kiputilojen kehitystä ja esimerkiksi lääkityksen tehoa, kun kysely täytetään ennen kuurin aloitusta ja sen jälkeen.


Koiran kipu ja kipumittarin tutkimus

koiran kipu tutkimus

Kroonista kipua voidaan seurata käyttämällä mittausmenetelmiä, jotka perustuvat kliiniseen tutkimukseen. Koiran kipumittari (HCPI) on kehitetty Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa ja sitä jatkokehitetään edelleen. 

Koiran kipu ja kipumittarin alkuperä

Kipumittaritutkimuksen vetäjä on Anna Hielm-Björkman, eläinlääketieteen tohtori ja seuraeläinten kliinisen tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistollisessa eläinsairaalassa. Kipumittari on kehitetty osana Hielm-Björkmanin väitöskirjatutkimusta. Hän on tutkinut kivun tunnistamista koirilla jo pitkään.

Tutkimuksissaan Hielm-Björkman huomasi, että omistajat ovat herkkiä tunnistamaan koiran kipuoireet, mutta eivät osaa välttämättä yhdistää niitä kivun merkeiksi. Näiden tutkimusten perusteella syntyi lopulta kivun pisteytykseen käytettävä koiran kipumittari eli Helsinki Chronic Pain Index (HCPI).

Kipumittaritutkimus

Yhdessä Hielm-Björkmanin tutkimuksessa lonkkaviasta kärsivät koirat jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko niillä kroonista kipua vai ei. Tämän jälkeen eri ryhmiin kuuluvien koirien omistajilta kysyttiin koiran käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä, joiden ajateltiin vievän mahdollisen kivun jäljille.

Kysymyksiä muokkaamalla saatiin lopulta koostettua 11 kysymystä, jotka omistajien oli helppo ymmärtää ja joiden vastaukset kielivät koiran mahdollisesta kivusta. 

Toisessa tutkimuksessa Hielm-Björkman jakoi koirat kipulääkettä ja lumelääkettä saavien ryhmiin. Lumelääke ei sisällä lainkaan kipuun vaikuttavia ainesosia eikä siten vaikuta koiran kipuun.

Omistajilta kysyttiin kipukäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä ja pyydettiin arvioimaan koiran kipua janalla, jonka ääripäinä olivat “ei kipua” ja “pahin mahdollinen kipu”. Kysymysten perusteella omistajat tunnistivat muutoksia koiran käyttäytymisessä, mutta eivät välttämättä osanneet yhdistää niitä kivun merkeiksi.

Näiden tutkimusten perusteella syntyi lopulta Helsinki Chronic Pain Index eli koirien kipumittari. HCPI on maailmalla käytetyin kliiniseen tutkimukseen perustuva kipumittari.

Lähteet

Katariina Mäki ja Anna Hielm-Björkman: Tunnistatko koirasi kivun?

Onko koirani kipukoira? (SporttiRakki)

Viljanen, Susanna. “Hiipivä kipu jää usein huomaamatta”.

Romppainen, Päivi. “Kipu muokkaa käytöstä”. Poliisikoira-lehti 3/2018

Hielm-Björkman, A. “Pain assessment in companion animals” / “(Chronic) pain assessment tools in dogs, a general overview”. Seminaari 1.7.2017 Wien.

Cachon, T., et al. ”Face validity of a proposed tool for staging canine osteoarthritis: Canine OsteoArthritis Staging Tool (COAST).” Vet J 235 (2018): 1-8. (PDF)

Canapp Jr, Sherman O., et al. ”Partial cranial cruciate ligament tears treated with stem cell and platelet-rich plasma combination therapy in 36 dogs: a retrospective study.” Frontiers in veterinary science 3 (2016): 112. (PDF)

Hielm-Björkman, Anna K., et al. ”Evaluation of methods for assessment of pain associated with chronic osteoarthritis in dogs.” Journal of the American Veterinary Medical Association 222.11 (2003): 1552-1558. (PDF)

Hielm-Björkman, Anna K., Hannu Rita, and Riitta-Mari Tulamo. ”Psychometric testing of the Helsinki chronic pain index by completion of a questionnaire in Finnish by owners of dogs with chronic signs of pain caused by osteoarthritis.” American journal of veterinary research 70.6 (2009): 727-734. (PDF)

Hielm-Björkman, Anna K., Amy S. Kapatkin, and Hannu J. Rita. ”Reliability and validity of a visual analogue scale used by owners to measure chronic pain attributable to osteoarthritis in their dogs.” American journal of veterinary research 72.5 (2011): 601-607. (PDF)

Walton, Myles Benjamin, et al. ”Evaluation of construct and criterion validity for the ‘Liverpool Osteoarthritis in Dogs’(LOAD) clinical metrology instrument and comparison to two other instruments.” PLoS One 8.3 (2013): e58125. (PDF)

Wernham, B. G. J., et al. ”Dose reduction of meloxicam in dogs with osteoarthritis‐associated pain and Impaired mobility.” Journal of Veterinary Internal Medicine 25.6 (2011): 1298-1305. (PDF)

Zamprogno, Helia, et al. ”Item generation and design testing of a questionnaire to assess degenerative joint disease–associated pain in cats.” (2010): 1417-1424. (PDF)