Madoton?

Mikä on Madoton?

Madoton? on sisäloistutkimus, jossa etsitään tyypillisimpiä kissan ja koiran ulosteessa esiintyviä loisia.

Milloin Madoton? -tutkimus kannattaa tehdä?

Madoton? –tutkimus on tarkoitettu terveelle aikuiselle kissalle tai koiralle rutiinimadotusten välttämiseksi. Madoton? –tutkimus tulisi tehdä, kun harkitaan matolääkkeen antamista. Loistilanteen selvittämisen ja mahdollisen loishäädön tarve riippuu tartuntariskistä. Tavallisen sisäkissalle tai kotikoiralle voi loistutkimuksen tehdä aluksi esim. kahdesti vuodessa. Mikäli loisia ei toistuvasti havaita, voi tutkimuskertoja vähentää esim. kertaan vuodessa.

Jos kissa tai koira on sairas, tulee eläinlääkärin arvioida, onko syytä selvittää loistilanne vai tarvitaanko mahdollisesti muitakin tutkimuksia tai hoitoja. Huom! rutiininomaiset madotukset ilman ulostenäytteen tutkimusta ovat tarpeen pennuille, tiineille ja imettäville emoille, sekä ulkomailla matkustaville kissoille ja koirille ja metsästyskoirille.

Miten Madoton? -tutkimuspaketti toimii?

Madoton? -sisäloistutkimus tehdään kahdesta ulostenäytteestä, jotka otetaan eri ulostuskertoina. Kahdella erillisesti tutkittavalla näytteellä parannetaan tutkimuksen herkkyyttä, koska madon munat voivat joskus esiintyä ulosteessa jaksottaisesti. Madonmunia ja yleisimpiä alkueläimiä tutkitaan näytteistä mikroskopoimalla (ns. sedimentaatio-flotaatiomenetelmä).

Madoton? -tutkimuspaketti sisältää kaikki tarvittavat välineet ja ohjeet ulostenäytteiden ottamiseen. Kun näytteet on otettu, paketin voi laittaa postilaatikkoon. Näytteet eivät saa jäätyä, joten pakkasilla paketti tulee viedä postin toimipisteeseen. Tulos tulee sähköpostilla noin viikon kuluessa näytteiden lähettämisestä. Tuloksessa kerrotaan, onko lemmikillä sisäloisia ja jos on, mitä lajeja. Näin selviää lääkityksen tarve ja oikean loislääkkeen valinta on mahdollista. Tuloksen mukana on selkeä tulkinta ja lausunto, jossa otetaan kantaa loislääkityksen tarpeeseen, jos loisia on havaittu.

Mitä Madoton? -tutkimuksella havaitaan?

Madoton? -tutkimuksen avulla löydetään kissan ja koiran yleisimmät sisäloiset. Erityisesti haetaan matojen (mm. sukkula- ja heisimatojen) munia, ja tutkimus on tarkoitettu nimenomaan matolääkityksen tarpeen arvioon. Myös kokkidi-alkueläinten ookystat nähdään, mutta niiden tunnistuksen suhteen tulos on suuntaa-antava, koska ns. sporulaatiotutkimusta ei tehdä.

Tutkimus ei sovellu sellaisten matojen osoittamiseen, jotka esiintyvät ulosteessa toukkamuotoina (esim. keuhkomadot). Myös Giardia-alkueläimen havaitsemiseen on olemassa muita herkempiä menetelmiä. Negatiivinen tutkimustulos ei täysin poissulje loistartunnan mahdollisuutta, koska loismunat voivat näkyä ulosteessa ajoittain tai tartunta voi olla niin tuore, että munia ei ole ehtinyt kehittyä. Näytettä tulee ottaa ohjeessa neuvottu määrä, koska liian pieni näytemäärä voi aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen.

Madoton? on laadukas

Tutkimus on akkreditoitu eli se täyttää FINAS-laatukriteerit. Tutkimuksesta Vita Laboratoriossa vastaa parasitologiaan perehtynyt eläinlääkäri. Laatumme takeena osallistumme kansainvälisiin laaduntarkkailukierroksiin.

Saat 10 % alennusta Madoton? -sisäloistutkimuksesta kampanjakoodilla:

tassuapu