Yleiset käyttöehdot

Yleistä

Nämä yleiset käyttöehdot määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan ITfox Oy:n (jäljempänä ”ITfox”) verkkosivuston www.tassuapu.fi ( www.tassuapu.com, www.itfox.fi ) käyttämiseen sekä kaikkeen sen sisältöön.

Verkkosivuston käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöehdot ennen kuin tämä ryhtyy käyttämään verkkosivustoa. Rekisteröitymällä verkkosivustolle tai käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai ei ymmärrä niitä, käyttäjän ei tule rekisteröityä verkkosivustolle tai muutoin käyttää verkkosivustoa.

ITfox Oy pidättää kaikki muut paitsi näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetyt oikeudet.

Verkkosivuston sisältö ja käyttäminen

Verkkosivuston tarkoitus on auttaa käyttäjää lemmikin hoidossa. Lisäksi verkkosivuston tarkoitus on tukea Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkimustyötä rahallisesti ja tukea heidän tutkimustyötään verkkosivustolla kerättävien tietojen avulla.

Verkkosivusto tarjotaan käyttäjälle selainpalveluna, jota voi käyttää internet-selaimen sisältävillä laitteilla, sekä mobiilipalveluna, jota voi käyttää sitä tukevilla mobiililaitteilla. Yritys ei takaa, että verkkosivusto olisi käytettävissä kaikilla laitteilla.

Verkkosivustolle rekisteröityminen on ilmaista. Tämän jälkeen kuukausittain automaattisesti veloitettava summan: 3 lemmikin tiedot (3 lemmikkipaikkaa) hintaan 3,95 kk, muut lisälemmikit 1 eur/lemmikki/kk. Käyttäjä kuitenkin vastaa itse kaikkien verkkosivuston käyttämiseksi tarvittavien laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta sekä kaikista niistä aiheutuvista kuluista ja kustannuksista.

Käyttäjällä on oikeus tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja eikaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Verkkosivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin, jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman ITfox:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Verkkosivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Rekisteröityminen

Nämä käyttöehdot sääntelevät verkkosivuston ja palvelun käyttöä. Rekisteröitymällä verkkosivustolle käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja on itse vastuussa siitä, että antaa rekisteröintivaiheessa totuudenmukaiset, täsmälliset ja ajantasaiset tiedot itsestään. Käyttäjä on myös itse vastuussa tietojensa muutoksien ilmoittamisesta ITfox:lle. Käyttäjä myös vakuuttaa, ettei lähetä verkkosivustolle mitään lainvastaista, epäasiallista tai vahingollista aineistoa.

Käyttö ja immateriaalioikeudet

Kaikki verkkosivuston sisältämiin tietoihin, toimintoihin ja muuhun sisältöön liittyvät aineettomat oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, kuuluvat ITfox:lle. Verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti.

ITfox:n toiminimi ja logo sekä ITfox:n omistama TassuApu ovat tekijänoikeuslailla suojattuja sekä suojattuja tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman ITfox:n lupaa.

ITfox antaa oikeuden katsella, selata ja tulostaa verkkosivuston sisältöä käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten sekä lähettää sähköpostitse tai jakaa muilla tavoin haluamilleen vastaanottajille, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Verkkosivuston aineistoa ei saa muokata, jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman ITfox:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Verkkosivuston aineiston käyttäminen muilla verkkosivustoilla on kielletty.

ITfox:n verkkosivuston julkiseksi tarkoitettujen asiakirjoja saa käyttää julkiseen tiedonvälitykseen sillä edellytyksellä, että tiedonlähde mainitaan sitä käytettäessä. Tällaisia julkiseksi tarkoitettuja asiakirjoja ovat muun muassa lehdistötiedotteet, sopimusehdot sekä hinnastot.

Muilta sivustoilta on lupa linkittää ITfox:n verkkosivustolle, jos se tehdään noudattaen hyvää tapaa. Linkitetyn ITfox:n sivun pitää näkyä selaimessa kokonaisuudessaan ja samanlaisena kuin itfox.fi -verkkosivustolla.

Henkilötietojen ja muiden tietojen käsittely ja käyttö

ITfox kerää ja tallentaa käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään. Lisäksi ITfox kerää verkkosivuvierailutietoja verkkosivujen käytöstä. Osa kerätyistä tiedoista on henkilötietoja. Käyttäjä antaa rekisteröityessään suostumuksensa siihen, että ITfox:lla on oikeus kerätä ja käsitellä käyttäjän henkilötietoja ITfox:n kulloinkin voimassa olevien tietosuoja- ja asiakasrekisteriselosteiden mukaisesti.

ITfox voi käyttää evästeitä sekä muita analyysitekniikoita, joiden avulla se voi kerätä, käyttää ja tallentaa teknisiä tietoja. Näillä tekniikoilla ei kerätä käyttäjästä sellaisia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä olisi yksilöitävissä tai tunnistettavissa. Näitä tekniikoita ja tietoja käytetään verkkosivuston käyttökokemusten kehittämiseen.

Edellä mainittuja tietoja käytetään ITfox:n voimassa olevien tietosuoja- ja asiakasrekisteriselosteiden mukaisella tavalla.

Vastuuvapaus

ITfox pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan verkkosivuston toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. ITfox ei kuitenkaan takaa verkkosivuston virheettömyyttä tai sitä, että verkkosivusto on keskeytyksittä käytettävissä. ITfox pidättää oikeuden muokata ja poistaa väliaikaisesti verkkosivuston toimintoja ja ominaisuuksia sekä muutoin rajoittaa käyttäjien toimintaa niin harkitessaan. ITfox:lla on oikeus kehittää ja muuttaa verkkosivustoa tai lopettaa sen tarjoaminen milloin tahansa.

Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja/tai hallinnoimille verkkosivustoille. ITfox ei ole vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustosta eivätkä sellaisella verkkosivustolla olevat materiaalit ja sisällöt ole ITfox:n hallinnassa. ITfox ei ole vastuussa käyttäjän ja tällaisen kolmannen osapuolen välisestä asioinnista. ITfox:n verkkosivuston lisäämä kolmannen osapuolen verkkosivustolle johtava linkki ei ole osoitus ITfox:n kannatuksesta tai myynnin edistämisestä tällaista verkkosivustoa tai tällaisella verkkosivustolla olevaa materiaalia tai sisältöä kohtaan.

ITfox ei vastaa sivuston ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Ehtojen muuttaminen ja itsenäisyys

ITfox:lla on oikeus yksipuolisesti tehdä harkintansa mukaan muutoksia näihin käyttöehtoihin. Mikäli jokin näiden käyttöehtojen kohta tulee lainsäädännön muutoksen tai muusta syystä pätemättömäksi, ITfox muuttaa kyseistä kohtaa niin, että se tulee päteväksi. Ehdon pätemättömyys ei vaikuta näiden käyttöehtojen muiden kohtien pätevyyteen tai tulkintaan.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet, ellei niitä saada sovinnollisesti ratkaistua, ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen ITfox Oy:tä vastaan joko Pirkanmaan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

ITfox Oy (y-tunnus 2792479-9)
Rautatienkatu 21B, 33100 Tampere
anssi.ruuhikorpi@itfox.fi